Avís Legal

1. Condicions Generals d'utilització de la pàgina web i acceptació de les mateixes

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

  • A. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
  • B. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (d'ara endavant, "les Condicions Generals"), regulen la relació jurídica que emana de l'accés per part dels Usuaris de la pàgina Web de SALAMANDRABCN S.L., situada en les URL "http://www.letsfestival.cat". L'usuari accepta les Condicions Generals amb SALAMANDRABCN, S.L. des de l'instant que accedeix al web a dalt esmentat. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.


2. Modificació de les Condicions Generals

SALAMANDRABCN, S.L. podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de SALAMANDRABCN, S.L. s'entendrà per compliment tal deure notificació.


3. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts inclosos a la pàgina "web" i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, vídeos, fotografies, gràfics, logotips, icones, fonogrames, programari o qualsevol altre signe susceptibles d'utilització industrial i comercial (d'ara endavant EL CONTINGUT), estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual de SALAMANDRABCN, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el lloc "web". Queda, per tant, prohibida qualsevol utilització, reproducció, i/o comunicació pública dels mateixos sense el consentiment exprés de SALAMANDRABCN, S.L. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, modificació, venda, lloguer, cessió, transmissió o adaptació en tot o en part del CONTINGUT del "web", sense l'autorització expressa i per escrit de SALAMANDRABCN, S.L..

SALAMANDRABCN, S.L. no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió a la "web" de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos en incloure'ls a la pàgina "web".

En cap cas s'entendrà que l'accés i la "navegació" de l'usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de SALAMANDRABCN, S.L. o dels titulars corresponents.


4. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular de la pàgina "web" es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre's voluntàriament a un fur, SALAMANDRABCN, S.L. i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de L'Hospitalet de Llobregat. En tot cas, seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.


5. Subscripció

Segons les disposicions establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) aprobat al maig de 2016 i vigent des de maig de 2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran i seran tractades en els fitxers que són titularitat de SALAMANDRABCN S.L., amb la finalitat de poder oferir-vos els serveis sol·licitats, així com mantenir-vos informats sobre aspectes relatius a l'activitat de l'empresa i els seus serveis.

Tanmateix, us informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu dirigit a comunicados@salamandra.cat o bé, mitjançant un escrit dirigit a Av. Carrilet, 235, 08907 L'Hospitalet de Llobregat.